DroneDanmark er Danmarks samlede brancheforening for droner.
Vi har medlemmer fra hele landet, der beskæftiger sig med faget på mange forskellige måder. DroneDanmark samarbejder med Dansk Erhverv, og kæmper sammen for bedre rammevilkår for branchen.

DroneDanmark henvender sig til alle, der har en erhvervsmæssig eller politisk interesse i droner. Foreningens formål er at fremme danske og internationale rammebetingelser for anvendelse af droner og dermed sikre, at Danmark er med helt i front.

Formål